Etik Komisyonu

 

BAŞKAN

Mustafa ÖZGÜL

Genel Müdür Yardımcısı

ÜYE

Dr. Mahmut ZENGİN

Eğitim Dairesi Başkanı

ÜYE

Mustafa YEDEKÇİ

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

 

MEVZUAT

  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(08/06/2004 tarihli ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (13/04/2005 Tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında 2004/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (01/12/2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Genelgeleri/İlke Kararları ile diğer ilgili mevzuat (http://www.etikkurul.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1)

 

ETİK EĞİTİM/SEMİNERLER VE DİĞER FAALİYETLER

            Kurumumuz 2013 yılı Hizmet İçi Eğitim Planına göre gerçekleştirilen Şırnak Yurdu Yurt Müdür Yardımcısı Unvanı için Görevde Yükselme Eğitiminde 3 ders saati olarak 3 personele, Yurt Müdür Yardımcılarının Eğitiminde 2 ders saati olarak 103 personele,  Aday Memurları Eğitiminde 4 ders saati olmak üzere 425 personele etik konulu eğitim verilmiştir.

            Genel Müdürlük hizmet birimleri ile bölge müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine istinaden iş ve işlemler yürütülmüştür.

            Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla Etik Günü ve Haftasında Kurum hizmet birimleri; yurt panolarında kompozisyon, şiir, resim gibi materyallerle etik konusunun işlenmesi, etik temalı toplantı (eğitim, seminer, panel, konferans vb.) yapılması, bilgilendirme toplantısı yapılması, etik davranış ilkelerinin afiş, bilboard vb. yollarla duyurulmasına ilişkin faaliyetleri yerine getirmişlerdir.

            Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları, valilikler belediyeler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere istenilen katkı ve katılım sağlanmıştır.

 

Çağrı Merkezi: 444 19 61
Sosyal Medya
Atatürk Köşesi
İhale Bildirimi